Национално бюро на българските автомобилни застрахователи

От 01.01.2016г. влезе в сила нов Кодекс за застраховането

Чрез цитираните текстове на чл.481, ал.1-2 във връзка с чл.289, ал.1 от новия Кодекс за застраховането, срещу заплащането на една премия, се разширява териториалния обхват на покритието по задължителна застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите и по отношение на вреди, причинени на територията на трета държава, чието национално бюра на застрахователите е член на системата Зелена карта.

 

Тъй като срещу плащането на една премия полицата за застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите предоставя покритие и по отношение на територията на трети страни, към нея ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се предостави и сертификат Зелена карта. Сертификатът е необходим, за да удостовери наличието на застрахователно покритие за територията на третите държави. 

 

Във връзка с новите изисквания на чл.481 от КЗ, считано от 01.01.2016 година, в поле 8 на сертификата Зелена карта, издаден към застраховка Гражданска отговорност на автомобилистите не може да бъде зачертана нито една държава.

English

Адрес:
1000 София,
ул.„Граф Игнатиев“ 2, ет.2
Tелефон:
(02) 981 11 03
Факс:
(02) 981 10 73
Ел. поща:
ins@nbbaz.bg

Помощни страници

© НББАЗ 2015. Всички права запазени

Дизайн и развитие „Би Ес Ейч“