Национално бюро на българските автомобилни застрахователи

Зелена карта

Сертификат "Зелена карта" е международен сертификат за застраховка, издаван от името на Национално бюро в съответствие с Препоръка № 5, приета на 25 януари 1949 г. от Подкомитета на Комитета по сухопътен транспорт на Икономическата комисия на Организацията на обединените нации за Европа .

Сертификатът "Зелена карта" е признат от властите на всички държави, членуващи в системата "Зелена карта", като документ, който удостоверява, че носителят му притежава валидна застраховка Гражданска отговорност, покриваща минималните задължителни лимити на отговорност към трети лица, изисквани от закона в посетената страна.

Сертификатът „Зелена карта” покрива отговорността на водача на моторното превозно средство в трета държава в случай, че той виновно причини имуществени и/или неимуществени вреди на трети лица.

Сертификат „Зелена карта” се издава заедно с полицата по застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите" без допълнителна премия или друго плащане от ползвателя на застрахователни услуги. В поле 8. "Териториална валидност" на сертификата "Зелена карта" не се допуска зачертаване на кодове на държави.

Сертификат „Зелена карта” е задължителен при пътуване в държавите от системата които са извън ЕИП, а именно: 

Албания Мароко
Босна и Херцеговина Русия
Беларус  Молдова
Р.Македония Тунис
Израел Турция
Иран

Украйна

Черна Гора Азърбайджан

Важно!

Косово не член на системата "Зелена карта". Водачите на МПС с българска регистрация, преминаващи през тази територия , следва да се снабдят на влизане-на граничния пункт със застраховка "Гражданска отговорност", валидна за Косово.

 


English

Адрес:
1000 София,
ул.„Граф Игнатиев“ 2, ет.2
Tелефон:
(02) 981 11 03
Факс:
(02) 981 10 73
Ел. поща:
ins@nbbaz.bg

Помощни страници

© НББАЗ 2015. Всички права запазени

Дизайн и развитие „Би Ес Ейч“