Национално бюро на българските автомобилни застрахователи

Гражданска отговорност на автомобилистите

Съгласно чл.480 от Кодекса за застраховането задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” покрива отговорността на застрахованите за вреди причинени на територията на всички държави, членуващи в системата „Зелена карта“. Задължителната застраховка "Гражданска отговорност на автомобилистите“ осигурява покритие съгласно закона на държавата на събитието. Нанесените вреди на имущество и хора при ПТП се покриват от застрахователя на автомобила.

Държавите членки на ЕИП, както и Швейцария, Андора и Сърбия са подписали секция ІІІ от Вътрешните правила на Съвета на бюрата по силата на които, ако едно МПС, обичайно регистрирано в някоя от горните държави, навлезе на територията на друга такава държава, то собственикът или водачът на МПС се считат автоматично застраховани за тяхната гражданска отговорност.

Заедно с полицата по задължителната застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” се издава сертификат "Зелена карта" без допълнителна такса или друго плащане.

  • Alternative text

English

Адрес:
1000 София,
ул.„Граф Игнатиев“ 2, ет.2
Tелефон:
(02) 981 11 03
Факс:
(02) 981 10 73
Ел. поща:
ins@nbbaz.bg

Помощни страници

© НББАЗ 2015. Всички права запазени

Дизайн и развитие „Би Ес Ейч“