Национално бюро на българските автомобилни застрахователи

10 ГОДИНИ НББАЗ

Уважаеми колеги и партньори,

 

Отбелязваме 10 годишнината от създаването на „Национално бюро на българските автомобилни застрахователи” и 40-та годишнина от членството на България в системата „Зелена карта”.

През всички тези години, първо ЗПАД „Булстрад” и впоследствие НББАЗ, като негов правоприемник, активно работиха за доказване и утвърждаване добрия имидж на страната пред чуждите застрахователни компании и институции, като лице на българския застрахователния пазар. Благодаря на застрахователно дружество „Булстрад” за плавния и професионален преход при прехвърлянето на дейностите на Националното бюро и за тяхната подкрепа през всичките тези години. Благодаря и за подкрепата на целия застрахователен пазар в лицето на 11-те застрахователни компании, учредители на новото Национално бюро. Изразявам искрената си благодарност за успешната и ползотворна работа на всички бивши и настоящи членове на Управителния съвет на бюрото, както и изказвам задоволството си от направения от Общото събрание избор на личности с дългогодишен професионален опит и квалификация в областта на автомобилното застраховане и регулирането на международни щети. Оценявам високо работата на всички служители на Националното бюро, които с голямото си желание, всеотдайност и професионална отговорност изпълняваха и продължават да изпълняват задълженията си. Не на последно място изказвам благодарност за ползотворното сътрудничество с всички институции, с които НББАЗ си партнира – КФН, АБЗ, Гаранционния фонд, органите на Пътна и Гранична полиция. Оставам с увереността и надеждата, че успешната работа на Бюрото ще продължи и добрия имидж, който изградихме дотук в системата, ще се затвърди като продължим и в бъдеще да си сътрудничим, за да запазим и развиваме създадените с годините взаимоотношения на взаимно доверие, колегиалност и професионално партньорство с останалите Национални бюра от системата „Зелена карта” и Съвета на бюрата.

 

Атанас Табов,

Председател на УС на НББАЗ

English

Адрес:
1000 София,
ул.„Граф Игнатиев“ 2, ет.2
Tелефон:
(02) 981 11 03
Факс:
(02) 981 10 73
Ел. поща:
ins@nbbaz.bg

Помощни страници

© НББАЗ 2015. Всички права запазени

Дизайн и развитие „Би Ес Ейч“