Национално бюро на българските автомобилни застрахователи

COVID-19 - Писмо до членовете на НББАЗ

Относно: Предприети мерки във връзка с ограничаване наразпространението на COVID -19 и решение на Народното Събрание на Р. България от 13.03.2020г. за обявяване на извънредно положение.

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

             Нa основание Заповед N: 003 от 16 Март 2020 г. на Председателя на Управителния съвет на НББАЗ, Ви информирам, че е забранен достъпа на служители, клиенти и други външни лица до офиса на НББАЗ.

На всички служители са създадени необходимите условия за работа от домовете им.

Категорично искам да подчертая, че работния процес продължава и създалата се ситуация няма да се oтрази по никакъв начин, както на членовете на Бюрото, така и на клиентите, участвали в ПТП.

По отношение на отпечатването на Зелени карти, Ви уведомявам, че НББАЗ ще спази създадения график и ще направи следващото отпечатване на 09. 04.2020 г.

Тези от Вас, които вече са заявили своите поръчки и имаме потвърждение на плащането ,  ще получат отпечататните сертификати ЗК на 19.03. 2020 г.

Лице за контакт :Мая Илиева – тел: 0895 460106. 

  

С уважение,

                    БОРИСЛАВ БОГОЕВ

                    ПРЕДСЕДАТЕЛ

English

Адрес:
1000 София,
ул.„Граф Игнатиев“ 2, ет.2
Tелефон:
(02) 981 11 03
Факс:
(02) 981 10 73
Ел. поща:
ins@nbbaz.bg

Помощни страници

© НББАЗ 2015. Всички права запазени

Дизайн и развитие „Би Ес Ейч“