Национално бюро на българските автомобилни застрахователи

За системата

Европейската система „Зелена карта” съществува от 1949г. Застрахователният сертификат „Зелена карта” се въвежда през 1953г., първоначално от осемте европейски държави - Австрия, Белгия, Франция, Холандия, Швеция, Швейцария, Великобритания и Западна Германия.
На 25 нуари 1949г. Главната работна група по шосеен транспорт към Комисията по вътрешен транспорт на Икономическата комисия за Европа на ООН, отправя към някои европейски правителства своята Препоръка №5. Тази препоръка, известна като „Женевската препоръка”, полага основата на една голяма международна система – „Зелена карта”.
Въвежда се унифициран застрахователен документ за пътуване в чужбина. Това се налага от съществуващите различия в лимитите на отговорност, застрахователните условия и начина за уреждане на щети в страните в които  „Гражданска отговорност” е задължителна.

Цели на системата

Създават се условия на пострадалите при ПТП лица да бъдат обезщетени за причинените им имуществени и неимуществени щети от МПС с чужд регистрационен номер.
Да се избегне необходимостта автомобилистите да доказват застрахователно покритие на границата на всяка държава, която посещават.

Тези цели се постигат чрез дейността на Националните бюра, създадени и регулирани от законите на всяка от страните от системата.
Всяко Национално бюро функционира с одобрението и под контрола на правителството на съответната държава и действа, като независима институция.

 

Функции на Бюрата”Зелена карта”

Бюрата имат две функции:
- Като Обработващо бюро в страната на произшествието има задължението в съответствие със законовите рамки на задължителната застраховка „Гражданска отговорност” да урежда и изплаща щети възникнали при инциденти с чуждестранни автомобили.
- Като Гарантиращо бюро гарантира плащанията по валидно издадените застрахователни сертификати „Зелена карта”. Същите се издават от застрахователните компании членове на Бюрото на водачите на МПС.
Националните бюра функционират и си взаимодействат на основата на двустранно подписани споразумения и Вътрешни правила на Съвета на бюрата, задължителни за всяко бюро. Според правилата сертификатите „Зелена карта” се приемат от властите на държавите на които Националните бюра са членове без допълнителни формалности.

 

Кога е необходима „Зелена карта”

За пътуване в Държави членки на ЕИП, Андора, Швейцария и Сърбия, сертификатът „Зелена карта” не е задължителен.

 

Сертификат "Зелена карта" е задължителен при пътуване до третите държави от системата, а именно:

 

Албания Мароко
Босна и Херцеговина Русия
Беларус Молдова
Р.Македония Тунис
Израел Турция
Иран Украйна
Черна гора Азърбайджан

  • Alternative text

English

Адрес:
1000 София,
ул.„Граф Игнатиев“ 2, ет.2
Tелефон:
(02) 981 11 03
Факс:
(02) 981 10 73
Ел. поща:
ins@nbbaz.bg

Помощни страници

© НББАЗ 2015. Всички права запазени

Дизайн и развитие „Би Ес Ейч“