Национално бюро на българските автомобилни застрахователи

Структура на Националното бюро

Съгласно Устава на НББАЗ Върховен орган за управление на Бюрото е Общото събрание на членовете.

Бюрото се управлява от Управителен съвет, Председател и Генерален секретар.

Структура на НББАЗ

English

Адрес:
1000 София,
ул.„Граф Игнатиев“ 2, ет.2
Tелефон:
(02) 981 11 03
Факс:
(02) 981 10 73
Ел. поща:
ins@nbbaz.bg

Помощни страници

© НББАЗ 2015. Всички права запазени

Дизайн и развитие „Би Ес Ейч“