Национално бюро на българските автомобилни застрахователи

История

Националното Бюро на Българските Автомобилни Застрахователи е част от международната система „Зелена карта”. Създадено е на 01.04.2002г. В същата година Бюрото става пълноправен член на „Съвета на бюрата” със седалище Лондон.

До този момент функциите на Национално бюро са изпълнявани от ЗПАД ”Булстрад”.

Правният статут на Бюрото е сдружение с нестопанска цел, регистрирано по Закона за юридическите лица в съответствие с чл. 282 от Кодекса за застраховането.

На 28.11.2001г. с решение на Националния Съвет по застраховане на Р.България НББАЗ е признато за единствено представително пред международните застрахователни организации за дейностите, предвидени с международни договори за застраховане на Гражданската отговорност на собствениците, ползвателите, държателите и водачите на моторни превозни средства.

С членството на Р.България в Европейския съюз на 01.01.2007г. Националното бюро подписа Анекс №3 с което се присъедини към Многостранният гаранционен договор на страните членки на ЕИП.

 

English

Адрес:
1000 София,
ул.„Граф Игнатиев“ 2, ет.2
Tелефон:
(02) 981 11 03
Факс:
(02) 981 10 73
Ел. поща:
ins@nbbaz.bg

Помощни страници

© НББАЗ 2015. Всички права запазени

Дизайн и развитие „Би Ес Ейч“