Национално бюро на българските автомобилни застрахователи

С незастрахован автомобил

 

При пътно-транспортно произшествие в България по вина на незастрахован автомобил с чужд регистрационен номер:

- повикайте пътна полиция
- вземете протокол за ПТП
- отбележете си датата на ПТП-то, регистрационния номер на виновния автомобил
- марка и модел на виновния автомобил

Ако виновният автомобил е с регистрационен номер от държава от ЕИП, Швейцария, Андора  и Сърбия - обърнете се към НББАЗ.

Ако виновният автомобил е с регистрационен номер от трета държава - обърнете се към Гаранционния фонд.

 

При ПТП в чужбина по вина на незастрахован автомобил с чужд регистрационен номер.

 

В държава членка на ЕИП, Швейцария и Андора:

- повикайте пътна полиция
- вземете протокол за ПТП
- ако в държавата не се изисква задължителна полицейска намеса попълнете двустранен протокол за ПТП / връзка към вид на двустранния протокол/
- отбележете си датата на ПТП-то, регистрационния номер на виновния автомобил
- марка и модел на виновния автомобил
- изискайте задължително подпис на виновния водач

Обърнете се към Компенсационния орган на Р.България за предявяване на претенция.

В трета държава извън ЕИП

Обърнете се към Гаранционния фонд на държавата, където е настъпило ПТП-то.

English

Адрес:
1000 София,
ул.„Граф Игнатиев“ 2, ет.2
Tелефон:
(02) 981 11 03
Факс:
(02) 981 10 73
Ел. поща:
ins@nbbaz.bg

Помощни страници

© НББАЗ 2015. Всички права запазени

Дизайн и развитие „Би Ес Ейч“