Национално бюро на българските автомобилни застрахователи

С автомобил с български регистрационен номер

При пътно-транспортно произшествие в България по вина на автомобил с български регистрационен номер.

 • повикайте пътна полиция
 • вземете протокол за ПТП
 • отбележете си датата на ПТП-то, регистрационния номер на виновния автомобил, номера на застраховката „Гражданска отговорност”. При възможност копие от същата или името на застрахователя.
 • марка и модел на виновния автомобил 

В случай, че имате информация за името на застрахователя на виновния автомобил потърсете най-близкия клон на същия и предявете към него претенцията си.

Ако сте от държава от ЕИО и се приберете в държавата на местоживеенето си потърсете представителя за уреждане на претенции на българската застрахователна компания на виновния водач в държавата на регистрация на МПС-то.

Ако не можете да идентифицирате застрахователя на виновния водач – обърнете се към НББАЗ за допълнително разследване.

Някои основни моменти:

Лимити на отговорност за Р.България, считано от 01.01.2016г.

 1. за неимуществени и имуществени вреди вследствие на телесно увреждане или смърт – 10 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на пострадалите лица;
 2. за вреди на имущество (вещи) – 2 000 000 лв. за всяко събитие, независимо от броя на увредените лица.

Покритие

Застрахователят по задължителна застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите покрива отговорността на застрахования за причинените от него на трети лица, в това число пешеходци, велосипедисти и други участници в движението по пътищата, вреди вследствие на притежаването или използването на моторно превозно средство, включително:

 1. неимуществените и имуществените вреди вследствие на телесно увреждане или смърт;
 2. вредите, причинени на чуждо имущество;
 3. пропуснатите ползи, които представляват пряк и непосредствен резултат от увреждането;
 4. разумно направените разходи във връзка с предявяването на претенция по т. 1 - 3, включително съдебните разноски, присъдени в тежест на застрахованото лице.

Обезщетението не може да надхвърля горепосочените лимити.

 

Влекач и ремарке

 1. Вреди, нанесени от ремарке, което е свързано с моторно превозно средство и е функционално зависимо от моторното превозно средство по време на движение и/или когато то се е откачило по време на движение, се покриват от застрахователя по задължителната застраховка "Гражданска отговорност", свързана с притежаването и ползването на влекача.
 2. Вреди, нанесени от ремарке, което не е свързано с моторно превозно средство и не е функционално зависимо от моторно превозно средство, не е било в движение, както и при самозадвижване, се покриват от застрахователя по задължителната застраховка "Гражданска отговорност", свързана с притежаването и ползването на ремаркето.

English

Адрес:
1000 София,
ул.„Граф Игнатиев“ 2, ет.2
Tелефон:
(02) 981 11 03
Факс:
(02) 981 10 73
Ел. поща:
ins@nbbaz.bg

Помощни страници

© НББАЗ 2015. Всички права запазени

Дизайн и развитие „Би Ес Ейч“